STYPENDIA SZKOLNE

W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w dziale świadczeń MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. HUBSKIEJ 30/32
Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:
 poniedziałek – środa, piątek: od 7:30 do 15:00
 czwartek: od 7:30 do 16:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 71/78-22-494 lub 71/78-25-994.

Wnioski można składać na zaproponowanych przez MOPS drukach: (prosimy kliknąć w poniższe odnośniki, które są aktywne i wygenerują gotowy wniosek)

1.        wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
2.        wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zwraca się z prośbą do osób chcących ubiegać się o stypendia szkolne, aby składały wnioski, o ile to możliwe, po dniu 15 sierpnia 2015 r.
Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2015 r.
Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4.   Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące              i  gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  przyznane na wniosek:

1.        rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2.        pełnoletniego ucznia,
3.        dyrektora szkoły.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  także przyznane z urzędu.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)
oraz Uchwała nr LVII/3378/06 z dnia 19 października 2006 r. Rady Miejskiej Wrocławia

Z ramienia Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu, kwestiami pomocy materialnej zajmuje się pani pedagog Joanna Godlewska, pok. 122.

Październik 2019
P W Ś C P S N
« wrz    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Projekty

Szkoła w mieście

Szkoła w mieście

Erasmus+

Erasmus+

Nauka I Technologia Dla Żywności

Nauka I Technologia Dla Żywności

Comenius

Comenius

Nasze akcje

Stomatolog

Stomatolog

Blog

Festiwal Matematyki

Festiwal Matematyki

INTEGRA –  Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkolnych

INTEGRA – Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkolnych

Integriada

Integriada

Tutoring – rozwój talentów

Tutoring – rozwój talentów