Dzień: 28 maja 2024

Drodzy uczniowie, poniżej umieszczamy terminarz egzaminów zawodowych:


4.06.2024 r. – wtorek egzamin pisemny w formie elektronicznej technik ekonomista g. 8.00, 10.00, 12.00, 14.00
5.06.2024 r. – środa egzamin pisemny w formie elektronicznej technik reklamy PGF.07 g. 8.00, 10.00, 12.00, 14.00 technik ekonomista EKA.05 g. 12.00

11.06.2024 r. wtorek egzamin praktyczny technik ekonomista EKA.04 g. 8.00, 12.30
12.06.2024 r. środa egzamin praktyczny technik reklamy PGF.07 g. 8.00, 12.30
13.06.2024 r. czwartek egzamin praktyczny technik ekonomista EKA.05 g. 8.00
13.06.2024 r. czwartek egzamin praktyczny technik ekonomista A36 g. 8.00

Indywidualne grafiki egzaminów zawodowych uczniowie otrzymali w formie papierowej.
Na egzamin należy przyjść 45 minut wcześniej przed podaną godziną (sala 210, sala 211, sala 212, sala 207) z dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość np. legitymacja szkolna) w celu dopełnienia procedur wstępnych.


Przybory:


Każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka. Zdający są po próbnym egzaminie w części pisemnej w formie elektronicznej, który miał na celu zapoznanie z obsługą programu do zdawania.

POWODZENIA !

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content