Jednym z efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest upowszechnianie się opinii, że obecnie wiedza odgrywa fundamentalną rolę w życiu społeczno-gospodarczym, na rynku pracy i w życiu konsumenta. Wiele miejsca poświęca się kształceniu ustawicznemu, czyli uczeniu się przez całe życie, a procesowi temu sprzyjają nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Ustawiczne kształcenie konsumentów, czyli edukacja konsumencka prowadzona od najmłodszych lat, pozwala budować społeczeństwo odpowiedzialne, tzn. konsumenci są w stanie dokonać refleksji nad indywidualnymi wzorcami konsumpcji, przeanalizować ich wpływ na globalne społeczeństwo, środowisko i indywidualną jakość życia. Innymi słowy rozumieją wagę trwałej i zrównoważonej konsumpcji, stają się odpowiedzialni za tworzone jej wzorce, które uwzględniają ograniczone zasoby naturalne. Głównym celem projektu Green Taste jest opracowanie i uwzględnienie cyfrowej edukacji konsumenckiej w programach nauczania europejskich szkół średnich.

Podczas trwania projektu nauczyciele oraz uczniowie opracują i wdrożą:

– kurs szkoleniowy dla nauczycieli dotyczący edukacji konsumenckiej i umiejętności korzystania z informacji cyfrowych,

– platformę e-Learningową dla uczniów szkół umożliwiającą zmianę nawyków konsumpcyjnych i stylu życia poprzez edukację konsumencką,

– wytyczne dotyczące wdrążania edukacji konsumenckiej do europejskich programów nauczania.

Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami oraz uczelniami z Portugalii, Włoch oraz Polski.

28 lutego 2024 r. nauczyciele szkół oraz instytucji z Włoch, Polski oraz Portugalii wzięli udział w spotkaniu na platformie Microsoft Teams w ramach projektu Green Taste. Głównym celem spotkania było monitorowanie postępu realizowanych działań.

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content