Zespół Szkół nr 6 – to miejsce łączy!

Są w naszej szkole uczniowie niepełnosprawni ruchowo, niesłyszący lub słabosłyszący. Są i tacy, którzy mają dysfunkcje rzadkie lub którym choroba zostawiła trwały ślad, ograniczając ich możliwości działania.

Wszyscy jednak tworzymy Zespół Szkół nr 6 – Ci, którzy wymagają pomocy dostają ją od innych uczniów, dyrekcji, nauczycieli, psychologów i pedagogów, a także specjalnie do tego przeszkolonych pracowników.

Jednak prawdziwa integracja odbywa się na zajęciach, gdzie każdy może i rozwija swoje pasje i talenty. Tutaj nie liczy się czy ktoś siedzi na wózku, czy na klasowym krześle. Wszyscy uczniowie mają zapewniony rozwój. Wszyscy przecież chcą zdać maturę. Zdrowi nie mają łatwiej a wymagający pomocy trudniej – jak na szkołę wsparcia przystało, wszyscy mają zindywidualizowane podejście, przez co mogą osiągać sukcesy! Między innymi za takie podejście Zespół Szkół nr 6 otrzymał certyfikat „Szkoła bez barier”!

Jesteśmy razem w czasie pracy na lekcjach i innych zajęciach edukacyjnych oraz podczas integrujących wydarzeń szkolnych. Wspólnie uczestniczymy w uroczystościach i imprezach  jako ich odbiorcy, ale też jako aktywni twórcy.

Tę niepowtarzalną, pełną zrozumienia atmosferę tworzą Uczniowie, Dyrekcja, Nauczyciele, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców oraz wszyscy pozostali pracownicy szkoły.

Zespół Szkół nr 6 – to miejsce łączy!

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content