Nasze akcje

Tutoring – rozwój talentów

Tutoring jest aktywnością, umożliwiającą pracę nad rozwojem i umiejętnościami, przekazywaniem wiedzy, wartości, a także zachowań, które pomagają osiągać cele organizacji – szkoły, a także przygotowują do realizacji ambitniejszych zadań.

Tutoring jest jedną z najciekawszych metod edukacji zindywidualizowanej, opierającej się na cyklu bezpośrednich spotkań tutora z uczniem. Jest to długofalowy proces współpracy, skierowany na stały rozwój podopiecznego na wielu płaszczyznach: wiedzy, umiejętności, postaw, twórczości. Spotkania z tutorem odbywają się w małych grupach bądź indywidualnie. Podczas nich w sprzyjającej atmosferze szacunku, dialogu, wsparcia i wzajemnej uwagi uczeń odkrywa swoje silne i słabe strony, poznaje swoje mentalne schematy, wyznacza cele i dążenia, co znacznie podnosi efektywności uczenia się, a przede wszystkim buduje świadomość własnej osoby i wzbudza potrzebę brania odpowiedzialności za swoje decyzje.

41742498-Doodles-about-tutoring-on-chalkboard--Stock-Vector-tutoring-coaching-youth

 

Poniżej link do prezentacji:

Udostępnij to
Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content