Od 27 lutego 2020 r. szkoła bierze udział w konkursie, którego celem jest wskazanie jak ważne jest, aby szkoła otwarta była na wielokulturowość. Szkoła ma do wykonania zadania przewidziane regulaminem konkursu.

Zadanie 1. Przeprowadzenie pogadanki z dziećmi nt. różnych kultur wraz z nauką podstawowych zwrotów w różnych językach.

Zwroty grzecznościowe

Zadanie 2. „Kuchnie świata, czyli potrawy, które wyróżniają dane państwo”.

Kuchnie świata, czyli potrawy, które wyróżniają dane państwo

Zadanie 3. Przygotowanie ogólnoszkolnego konkursu dot. znajomości państw świata pt. „Co kraj to obyczaj”.

Co kraj to obyczaj!

Zadanie 4. „Przewodnik po świecie”.

Białoruś

Japonia

Niemcy

Nowa Zelandia

Ukraina

Zadanie 5. Przygotowanie albumu/przewodnika po kraju/ mieście/regionie.

Ciekawe atrakcje Dolnego Śląska

Karkonosze

Wrocław

Zadanie 6. „Wszystkie dzieci nasze są” (piosenka w wykonaniu Majki Jeżowskiej) – zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Piosenki Międzynarodowej.

Festiwal piosenki międzynarodowej

Zadanie 7. Opracowanie Tablicy Dobrego Wychowania.

Tablica dobrego wychowania

Tablica Dobrych Manier – Niemcy, Anglia, Francja,Ukraina

Tablica Dobrych Manier Japonia, Polska

Zadanie 8. Przygotowanie szkolnej wystawy zdjęć/prac plastycznych obrazujących regionalne stroje różnych kultur.

Szkoła Otwarta na Wielokulturowość _Certyfikat

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content