Technikum nr 14 w Zespole Szkół nr 6 to szkoła integracyjna. Koncepcja naszej pracy zbudowana jest na fundamencie dobrze pojętej tradycji z uwzględnieniem nowoczesnego patrzenia na edukację – samodzielnie prowadzone projekty unijne, e-learning, warsztaty artystyczne i kreatywności oraz tutoring – to tylko niektóre z podejmowanych w szkole inicjatyw.

Współpracujemy z wrocławskimi uczelniami wyższymi i partnerami z zagranicy. Wszystkie nasze działania skupiają się na rozwoju ucznia, który może liczyć na wsparcie wychowawcy, psychologa, tutora, logopedy lub taką formę pomocy, która najlepiej odpowiada jego bieżącym potrzebom.

Zespół Szkół nr 6 jest miejscem sprawdzonym i bezpiecznym. Tutaj mądrze stawiamy wymagania i konsekwentnie realizujemy wspólne cele.
Jesteśmy dumni, że nasza aktywność jest zauważana i doceniana – uzyskaliśmy certyfikaty:

– szkoła innowacji i kreatywności,
– miejsce bez barier,
– szkoła z życiem,
– szkoła przedsiębiorczości.

Od roku szkolnego 2019/2020 jesteśmy placówką, w której nie ma dzwonków. Decyzja ta została dobrze przemyślana i doskonale przyjęta – cisza sprzyja skupieniu i poprawia nastrój. Krok ten pozwolił nam także, kolejny już raz, przekonać się, że wartości, na których powinna być budowana współczesna szkoła, to odpowiedzialność i atmosfera wzajemnego zaufania.

Dewiza Zespołu Szkół nr 6 brzmi: „Miejsce wsparcia i rozwoju„, dlatego robimy wszystko, by odpowiedzialnie prowadzić młodzież ku mądrej dorosłości. Dbamy nie tylko o naukę, ale szeroko rozumiane rozwijanie potencjałów; liczne koła zainteresowań, wolontariat, wycieczki i wyjazdy (bliskie i zagraniczne), to tylko niektóre inicjatywy, do których zapraszamy uczniów.

W ZS6 wiemy, że świat nie zawsze jest przyjazny i kolorowy, zatem staramy się, aby dobrych emocji i kolorów nie brakowało w szkole. Sale i korytarze zmieniamy tak, by w duchu coworkingu zachęcały do nauki i odpoczynku. Pamiętamy także, jak ważny w rozwoju jest ruch – przestrzenie wokół szkoły (liczne boiska, siłownia zewnętrzna, bieżnie) oraz zaplecze sportowe w budynku (m.in. nowoczesna, klimatyzowana siłownia) pozwalają na dobrą zabawę i dbanie o zdrowie.

Każdy, kto szuka miejsca, które łączy, powinien odwiedzić Zespół Szkół nr 6 we Wrocławiu.

W trakcie nauki w 5 – letnim Technikum uczeń zdobywa zawód technika ekonomisty lub technika reklamy.

Charakterystyka

Technikum nr 14 współpracuje z wiodącymi uczelniami ekonomicznymi we Wrocławiu – Uniwersytetem Ekonomicznym i wyższą Szkołą Bankową, a nasi uczniowie odbywają staże i praktyki w wielu instytucjach finansowych i urzędach.

Szkoła jest również partnerem dla:
– Internationaler Bund (Niemcy),
– Tellus Group (Wielka Brytania),
instytucji, które zajmują się organizowaniem zagranicznych staży zawodowych dla uczniów w ramach programu Erasmus+.

 

Warto wiedzieć, że techników ekonomistów zatrudniają m. in.:

– urzędy administracji publicznej,
– banki i instutucje finansowe,
– jednostki i zakłady budżetowe,
– instytucje ubezpieczeniowe,
– urzędy jednostek samorządu terytorialnego,
– i wiele innych.

Technicy reklamy mogą liczyć na zatrudnienie m. in.:

– w agencjach reklamy,
– redakcjach,
– domach mediowych,
– działach promocji firm,
– i wielu innych.

Zobacz nasze działania w roku szkolnym 2021/2022
Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content