Ogłoszenia i przetargi aktualne

1. Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w formie cateringu
dla uczniów Szkoły podstawowej nr 103 we Wrocławiu

Treść ogłoszenia – proszę kliknąć w odnośnik poniżej

Protokół z otwarcia ofert – proszę kliknąć w odnośnik poniżej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – proszę kliknąć w link poniżej 

Informacja o udzieleniu zamówienia – proszę kliknąć w link poniżej 

Archiwum

 

1. Protokół z otwarcia ofert

Scan2019-12-19_143053_000

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Scan2019-12-19_143053_001

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
pod nazwą:
„Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w formie cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 103 we Wrocławiu”.


Ogłoszenia i przetargi archiwalne

Informacja o udzieleniu zamówienia

01.07.2019 r.
(zmiana 12.07.2019 r.)

Rozstrzygnięcie przetargu

Informacja o ogłoszeniu i przetargu w linku poniżej.

Wykaz dokumentów w linku:
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 572038-N-2019.pdf
2. SIWZ – ZS6.pdf
3. Umowa (wzór) … .pdf
4. Formularze edytowalne.doc
5. Przedmiary robót dla części 1,3,4.zip
6. Wykaz sprzętu dla części 2.xls
6. Wykaz sprzętu dla części 2-zmiana 12.07.2019 r..xls
7. Program F-U dla części 1 i 2 (opis i rys.).zip
ogł. str.doc

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w formie cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 103 we Wrocławiu”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na:

wykonanie prac mających na celu dostosowanie pomieszczeń do przejęcia oddziałów terapeutycznych SP nr 99 w budynku Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu

Informacja z otwarcia ofertWybór najlepszej oferty

Osoba do kontaktu:
Kierownik gospodarczy
Danuta Markiewicz
tel. 071 357 31 71

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content