„Naszym marzeniem jest, aby każdy odpowiednio wykwalifikowany i przygotowany absolwent niepełnosprawny był równie konkurencyjny na rynku pracy, co osoba sprawna”

                                                                                                                  Zespół Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości”

Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości”, którego pomysłodawcami byli Krzysztof Peda i Ariel Fecyk od 2008 roku pomaga osobom dotkniętym niepełnosprawnością zdobyć wyższe wykształcenie poprzez wsparcie uczelni w realizowaniu szeregu projektów skierowanych do kandydatów na studia, studentów i absolwentów niepełnosprawnych. Projekty obejmują w szczególności: przetwarzanie materiałów dydaktycznych do formy dostępnej dla osób niedowidzących i niewidomych; organizację specjalistycznych kursów języków obcych dla młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności; wsparcie coachingowe; poradnictwo edukacyjno-zawodowe; pomoc w realizacji usługi asystenta osobistego studenta z niepełnosprawnością oraz organizację obozów integracyjno-szkoleniowych „Dżamp”. Ponadto Stowarzyszenie co dwa lata organizuje konferencję „Możliwości a Bariery”, której tematem przewodnim jest kształcenie i wsparcie studentów z niepełnosprawnościami.

Zespół Stowarzyszenia realizuje projekty we współpracy z Urzędem Gminy Wrocław, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dolnośląskimi uczelniami.

Wkład „Twoich nowych możliwości” w działania na rzecz studentów niepełnosprawnych  doceniła Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przyznając w 2010 roku nagrodę „Superlodołamacza” oraz władze miasta Wrocław wręczając Stowarzyszeniu certyfikat „Wrocław bez Barier”. Natomiast w 2012 roku podczas Gali „Samorząd równych szans” Stowarzyszenie otrzymało oficjalne podziękowania od Województwa Dolnośląskiego za innowacyjność działań i zaangażowanie w likwidacji barier. W 2013 roku Stowarzyszenie ponownie zostało docenione przez Polską Organizację Pracodawców Niepełnosprawnych, otrzymując tym razem 3 miejsce w kategorii „Lodołamacz-Instytucja”.

www.tnm.org.pl

 

Dyżury doradców i zakres wsparcia w Zespole Szkół Integracyjnych

Licealisto!

Skorzystaj z konsultacji z doradcą zawodowym!

Każdemu kandydatowi na studia z orzeczeniem o niepełnosprawności oferujemy konsultacje z doradcą zawodowym ze Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości”.

Jeżeli:

  • Szukasz informacji o ofercie edukacyjnej, rynku pracy, specyfiki zawodów…
  • Chcesz określić swoje skłonności zawodowe, zbadać swój potencjał (mocne strony, umiejętności, zdolności)…
  • chcesz wyznaczyć cele zawodowe…
  • Nie wiesz jaki kierunek studiów wybrać…
  • Chcesz zbadać czy Twój wybór jest słuszny…

 

Zapraszam na spotkanie!

Studia to czas rozwoju i wkraczania w dorosłe życie. Jest to także czas wyzwań, które warto podejmować, aby w przyszłości znaleźć zatrudnienie w wymarzonym zawodzie. Na studiach masz wreszcie okazję robić to, co zawsze Cię interesowało. Wybierz kierunek kształcenia w zgodzie ze sobą!

 

Doradca dostępny jest w szkole w każdy czwartek w godz. 15:00 – 16:00 w Sali nr….

Konsultacje prowadzi: Katarzyna Likus

Kontakt: 500-161-272

 

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia:

https://www.centrum.tnm.org.pl/

 

Dyżur konsultanta

Wsparcie w samodzielnym załatwianiu czynności formalnych na uczelni

Wsparcie to ma charakter indywidualnej konsultacji. Z tego wsparcia może skorzystać uczeń/kandydat na studia bądź student.  Każdy uczestnik może zwrócić się z dowolnym pytaniem związanym z załatwieniem czynności w dziale rekrutacji, dziekanacie, rozwiązaniem problemu z wykładowcą, który podyktowany jest problemami z niepełnosprawnością.

 

Przykładowa sytuacja wsparcia ucznia

Kandydat na studia z silnym niedosłuchem chce rozpocząć studia na wydziale elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Nie wie, na jakie wsparcie może liczyć na uczelni oraz nie wie jak zdobyć o nim informacje. Z takim pytaniem może zwrócić się do konsultanta. Konsultant pomoże mu skontaktować się z odpowiednimi przedstawicielami uczelni, pokaże rozwiązania w regulaminie studiów, jakie pomogą mu w realizacji nauki w dogodny sposób np. jak uzyskać wydłużony czas zaliczenia.

 

Przykładowa sytuacja wsparcia studenta

W wyniku choroby student z niepełnosprawnością przerwał semestr w trakcie sesji egzaminacyjnej. Uniemożliwiło mu to zaliczenia wszystkich przedmiotów. Nie spełnia warunków, by rozpocząć następny semestr. Chciałby jednak go rozpocząć. Nie wie jak pogodzić to z kilkoma krótkimi pobytami w szpitalu.  Jak tą sprawę rozwiązać?

Wszystkie zaistniałe okoliczności są do pogodzenia dzięki odpowiedniemu zastosowaniu regulaminu studiów. Konsultant może pomóc studentowi zastosować optymalne rozwiązanie dla niego. Konsultant pomoże, przygotować odpowiednie podania a w razie konieczności pomoże dostarczyć dokumenty do odpowiedniego organu uczelni.

 

Warsztaty usamodzielniania się na rynku edukacyjnym w szkołach dla niepełnosprawnych kandydatów

Z tego wsparcia mogą korzystać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz kandydaci na studia. Warsztaty mogą odbywać się w szkole bądź na terenie uczelni we Wrocławiu, którą jesteś zainteresowany. W zależności od Twoich potrzeb mogą one mieć charakter indywidulany bądź grupowy.

 

W trakcie warsztatów poznasz:

Oferty edukacyjne uczelni wyższych,

  • Korzyści płynące z kontynuacji edukacji osoby niepełnosprawnej na poziomie wyższym,
  • Dostępności i dostosowania danej uczelni,
  • Zakresu pomocy materialnej dla studentów,
  • Formy i rodzaj wsparcia studentów niepełnosprawnych,
  • Instytucje i organizacje działających na rzecz studentów.

 

Konsultant może na Twoją prośbę zorganizować spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych bądź innym przedstawicielem uczelni tak byś mógł zadać najbardziej nurtujące Ciebie pytania.

Warsztaty na terenie wrocławskich uczelni są też znakomitą okazją by już poczuć się studentem i zobaczyć jak żyje student na co dzien.

 

Treningi aktywności społecznej

Działanie to kierowane jest do osób chcących rozwijać swoje kontakty osobiste i poznawać nowych ludzi a zarazem zobaczyć i poznać coś nowego.

W praktyce wygląda to tak, że my zorganizujemy wyjście a Ty z niego po prostu korzystasz. Wśród miejsc, które odwiedzimy znajdują, się: kino, teatr, stadion miejski, hala Orbita.  W trakcie tych odwiedzin zobaczymy spektakle, zmagania piłkarskiego oraz Koszykarskiego Śląska. Grupy w czasie wyjść liczą ok. 6 osób (ani to tłok, ani też wielka grupa w sam raz by dobrze się poznać).

Ariel Fecyk

Żartując mówi o sobie „kulawy”, od ponad 13 lat porusza się na wózku. Poznał trudności w trakcie studiów od podszewki, ale twierdzi, że warto mieć na końcu satysfakcję z ich pokonania. Z pasji podróżnik.

Dziś Wiceprezes i twórca Stowarzyszenia

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie.

Chętnie spotka się z każdym

W poniedziałki od 9:00 do 13:00

Oraz we wtorki od 9:00 do 13:00

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content