FE_POWER_poziom_pl-12_rgb

„Jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami” to projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“.

Cele projektu: wzrost mobilności nauczycieli ZS6, rozwój kompetencji językowych i zawodowych.

Działania w projekcie:  Grupa 20 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach dotyczących pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz w szkoleniach dotyczących przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz włączających migrantów w życie szkoły.

Grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy Realizator projektu: Zespół Szkół nr 6 Partnerzy: York Associates, Wielka Brytania, GloryLab, Włochy, Trainingmalta.com, Malta, Bragamob, Portugalia, IFOM, Włochy Środki finansowe, wysokość dofinansowania: Całkowita wartość projektu: 167 917,07 zł Kwota dofinansowania:  167 917,07 zł Termin realizacji: Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r. Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r. MOBILNOŚCI:

DZIAŁANIA I REZULTATY:

Więcej działań znajdziecie na Facebooku szkoły.

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content