Nasze akcje

Wolontariat

Szkolny koordynator wolontariatu – Krystyna Nowacka

Kim jest wolontariusz?

To osoba, która dobrowolnie, bezinteresownie i bezpłatnie pomagaj innym. Jest obdarzona wielką wrażliwością na potrzeby ludzkie, dostrzega wokół siebie tych, którzy potrzebują pomocy, umie dzielić się z innymi swoim czasem wolnym, zdolnościami i optymizmem. Zwykle wolontariusz nie musi posiadać ściśle określonych kwalifikacji, wystarczą dobre chęci i zaangażowanie.

Co to jest wolontariat?

Jest to dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Działalność społeczna otwiera przed młodym człowiekiem nowe horyzonty, pomaga przełamać własne słabości, dowartościować się, daje szansę poznania nowego środowiska i nawiązania nowych znajomości.

Dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka wyrażone poprzez aktywną działalność w wolontariacie jest protestem przeciwko bezradności, znieczulicy społecznej oraz ważnym zadaniem współczesnej szkoły spełniającej misję kształtowania osobowości ucznia, a co za tym idzie wpływania na przyszłą wizję świata.

Wolontariat w Zespole Szkół Integracyjnych

W naszej szkole od 2000 roku działa szkolny wolontariat. W sposób szczególny zajmujemy się dziećmi z Ośrodka Szkolno-Leczniczego znajdującego się w Wierzbicach koło Kobierzyc. Przebywają tam dzieci niepełnosprawne ruchowo od 3 roku życia aż do ukończenia gimnazjum. Nasze comiesięczne przyjazdy sprawiają dzieciakom wiele radości.

Jeżeli chcesz, aby ta radość była jeszcze większa, dołącz do nas. Jesteś młodym, wrażliwym człowiekiem! Jeżeli pragniesz cząstkę siebie dać innym, to zostań wolontariuszem! Dzieci z Wierzbic, a także ze świetlic środowiskowych, czekają na PRZYJACIELA, może czekają na CIEBIE?

Młody człowiek żyjący u początku XXI wieku jest bombardowany różnorodnymi propozycjami odnośnie spędzania czasu wolnego, nie zawsze te formy są wartościowe i przyczyniają się do rozwoju danej osoby. Poszukując sensu i celu swojego życia, młodzież gubi się, wpada w pułapkę pustki i beznadziei. Jak im pomóc? Kto pokieruje ich na właściwą drogę? Myślę, że jest to jedno z zadań współczesnej szkoły, która powinna zajmować się nie tylko nauczaniem lecz równie ważną, jeżeli nie najważniejszą rolą szkoły jest wychowywanie, dzięki któremu młody człowiek potrafi kształtować hierarchię wartości, umie dostrzec potrzeby innych ludzi, uwrażliwia się na krzywdę i cierpienie człowieka, uczy niesienia im pomocy oraz pomaga zrozumieć samego siebie.

Obecne pokolenie jest przedstawiane w mass mediach jako zapatrzeni w siebie egoiści, dla których ważniejsze jest mieć niż być. Jak krzywdzący jest to obraz, dowodzi cieszący się coraz większą popularnością wśród młodzieży wolontariat. Dla młodego człowieka jest to ciekawa propozycja spędzania czasu wolnego, pomagająca mu rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, pogłębiać umiejętności oraz zbierać doświadczenia, które z pewnością okażą się przydatne w dalszym życiu.

Udostępnij to
Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content