Archiwum

Aktualności, Ogólne

Po raz drugi w Teatrze Lalek we Wrocławiu zorganizowaliśmy Przegląd Teatrów Szkolnych, kolejny rok pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie filii we Wrocławiu oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia. W tym roku do szacownego grona ekspertów dołączyła Dziekan Wydziału Lalkarskiego PWST-pani Aneta Głuch-Klucznik.

Tegoroczna edycja, podobnie jak w roku ubiegłym, miała charakter otwarty i organizowana była pod hasłem:”Wolność jest w nas”. Gościliśmy 10 zespołów teatralnych z Gimnazjum nr 9 w ZSI z Legnicy, Gimnazjum nr 34 z Wrocławia, Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 z Poznania oraz wrocławskie licea nr: III, X, XVII, XI, ZS nr 25, ZSI z Wrocławia.

Przegląd poprzedziły półtoragodzinne warsztaty teatralne i pantomimiczne, które poprowadzili dla młodych adeptów sztuki aktorzy Wrocławskiego Teatru Lalek i Wrocławskiego Teatru Pantomimy – wśród nich wychowanek Henryka Tomaszewskiego.

Spektakle były bardzo zróżnicowane pod względem formy i treści, przez co niezwykle barwne i refleksyjne.

 

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content