Ważne informacje dla ósmoklasistów- maj 2024

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami dotyczącymi organizacji egzaminu ósmoklasisty.

                                       HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023/2024

 W terminie głównym
  1. język polski –  14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka –  15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 16 maja 2023 r. (czwartek) – godz.9:00
W terminie dodatkowym
  1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min.)
arkusz

standar­dowy

uczniowie, którym przysługuje

wydłużenie czasu

język polski 120 180
matematyka 100 150
język obcy nowożytny 90 135

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty do 3 lipca 2024r.

Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024r.

DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE MOŻNA WNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, NP. TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY MP3, SMARTWATCHY, ANI KORZYSTAĆ Z NICH W TEJ SALI.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZNAJDUJE SIĘ W „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY” NA STRONIE INTERNETOWEJ CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.       –  przykładowe arkusze egzaminacyjne,

–  arkusze egzaminu próbnego,

– zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

-arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w latach 2019 – 2022

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content