KA121-SCH – Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej
Numer projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000143024

Cel projektu:

  • Wzrost mobilności oraz kompetencji językowych i zawodowych w zakresie pracy metodą projektu i outdoor learning, zarządzania i organizacji szkołą, nauczania języków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi internetowych.
  • Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
  • Wzrost umiejętności budowania zespołu i współpracy.

Działania w projekcie:

  • uczestnictwo nauczycieli w kursach szkoleniowych: językowych i metodycznych na Malcie
  • krótkoterminowa mobilność uczniów

Grupa docelowa: 8 uczniów i 12 nauczycieli
Realizator projektu: Zespół Szkół nr 6

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu: 30 248,00 EUR
Kwota dofinansowania: 30 248,00 EUR
Wkład Miasta: nie dotyczy

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2023
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2024

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content