Egzamin zawodowy- nowy

 

Egzaminy pisemne z kwalifikacji:

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

odbędą się w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu ul.Nowodworska 70-82 w dniu 17 czerwca 2016 r. (piątek)

Kwalifikacja A.35 – godz. 10.00

Kwalifikacja A.65- godz. 14.00

Zdający przychodzą co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 25 kwietnia 2016 r.: „Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Egzaminy z części praktycznej odbędą się w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu, ul Nowodworska 70-82 odpowiednio:

Kwalifikacja A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) godz.9.00.

Kwalifikacja A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 23 czerwca 2016 r. (czwartek) godz.9.00.

Zdający przychodzą co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 25 kwietnia 2016 r.: „Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej A.35- pomoce: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, temperówka, A.65- pomoce: kalkulator prosty*.

 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Egzamin zawodowy-stary

 

Absolwenci Technikum zdają egzamin w Ośrodku Egzaminacyjnym:

Miejsce egzaminu etapu pisemnego: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ WE WROCŁAWIU UL. WORCELLA 3

Termin: 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) godzina 12:00 sala 1.

Miejsce egzaminu etapu praktycznego: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ WE WROCŁAWIU UL. WORCELLA 3

Termin: 21 czerwca 2016 r. godzina 9:00 sala 1.

 

Życzymy powodzenia!

 

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content