Liceum nr XXX

Profil Przedmioty rozszerzone Języki obce Punkty rekrutacyjne
Przedmiot dodatkowy obowiązkowy w klasie I
1 LA – klasa o profilu artystycznym (teatralna) integracyjna* język polski,  język angielski język angielski, język niemiecki język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski plastyka
1 LB – klasa o profilu biznesowym
integracyjna*
język angielski, geografia, biznes i zarządzanie język angielski, język niemiecki język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski plastyka
1 LC – klasa o profilu społecznym
integracyjna*
język polski, język angielski język angielski, język niemiecki język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski plastyka

* Klasa integracyjna – klasa licząca maksymalnie 20 uczniów w tym od 3-5 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Technikum nr 14

Kierunek Przedmioty rozszerzone Języki obce Punkty rekrutacyjne Przedmiot obowiązkowy realizowany w klasie I
1 TE – technik ekonomista integracyjna* język angielski Język angielski, język niemiecki  Język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski plastyka
1 TR  – technik reklamy *integracyjna język angielski Język angielski, Język niemiecki Język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski plastyka

* Klasa integracyjna – klasa licząca maksymalnie 20 uczniów w tym od 3-5 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content