06

Liceum nr XXX

Profil Przedmioty rozszerzone Języki obce Punkty rekrutacyjne
Przedmiot dodatkowy obowiązkowy w klasie I
1 LA – klasa o profilu artystycznym (teatralna)integracyjna* język polski,  język angielski język angielski, język niemiecki język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski muzyka
1 LB – klasa o profilu biznesowym
integracyjna*
język polski, geografia język angielski, język niemiecki język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski filozofia
1 LC – klasa o profilu biznesowym

integracyjna*

język polski, geografia język angielski, język niemiecki język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski filozofia
1 LD – klasa o profilu społecznym
integracyjna*
język polski, język angielski  język angielski, język niemiecki  język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski  filozofia
1 LE – klasa o profilu społecznym

integracyjna*

język polski, język angielski  język angielski, język niemiecki  język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski  filozofia

* Klasa integracyjna – klasa licząca maksymalnie 20 uczniów w tym od 3-5 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Technikum nr 14

Kierunek Przedmioty rozszerzone Języki obce Punkty rekrutacyjne Przedmiot obowiązkowy realizowany w klasie I
1 TE – technik ekonomista integracyjna* Język angielski Język angielski, język niemiecki  Język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski  filozofia
1 TR A – technik reklamy *integracyjna Język angielski Język angielski, Język niemiecki Język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski filozofia
1 TR B – technik reklamy *integracyjna Język angielski Język angielski, Język niemiecki Język polski, matematyka oraz największa wartość spośród: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, WOS; a także najwyższa wartość spośród:  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włosk filozofia

* Klasa integracyjna – klasa licząca maksymalnie 20 uczniów w tym od 3-5 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content