• Lata 1962-1997   Szkoła Podstawowa Nr 100
 • Lata 1994-2006   Liceum Ekonomiczne
 • Lata 1995-2005   Liceum Ekonomiczne dla Niesłyszących
 • Od 1999 roku   Gimnazjum dla Dzieci Słabosłyszących
 • Lata 1999-2002   Zespół Szkół Nr 4, w skład którego wchodziły szkoły:
  • Gimnazjum dla Dzieci Słabosłyszących,
  • Liceum Ekonomiczne,
  • Liceum Ekonomiczne dla Młodzieży Niesłyszącej.
 • Od 2002 roku  Zespół Szkół Integracyjnych, w skład którego wchodzą:
  • Gimnazjum Nr 51 dla Dzieci Słabosłyszących,
  • Liceum Ogólnokształcące Nr XXX z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Liceum Profilowane Nr IV z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 103 (od 2014 roku),
  • Gimnazjum nr 54 (od 2013 roku)
  • Liceum Ekonomiczne w Liceum Profilowanym (do 2006 roku),
  • Technikum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi (od 2007 roku),
  • Szkoła Policealna (od 2005 roku).
 • Od 2014 Zespół Szkół nr 6, w skład którego wchodzą:
  • Liceum Ogólnokształcące Nr XXX z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Technikum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 103 (od 2018 roku jest to dawna Szkoła Terapeutyczna nr 119),
  • Gimnazjum nr 54 (od 2014 r. do 2019 r.)

 

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content