pobrane

„Nowa jakość edukacji” to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+.

Cel projektu:

-poznanie nowych metod nauczania i narzędzi, które można zastosować w celu promowania różnorodności i tolerancji w klasie oraz włączania obcokrajowców w życie szkoły – wypracowanie modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych

– poznanie technik pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce co przełoży się na poprawę sposobu prowadzenia lekcji

– wzrost wiedzy o innych systemach edukacyjnych – zwiększenie jakości i efektywności pracy szkoły.

Działania w projekcie: Projekt zakłada udział w specjalistycznych kursach metodycznych i językowych grupy 15 uczestników. Po powrocie każdy uczestnik podzieli się nową wiedzą z zespołem, opracuje materiały, które następnie będą wdrażane na lekcjach.

Grupa docelowa: nauczyciele, kadra zarządzająca i personel niedydaktyczny

Realizator projektu: Zespół Szkół nr 6, ul. Nowodworska 70-82, 54-438 Wrocław

Partnerzy: iDevelop Teacher Training, Hiszpania, Creating Ground, Wielka Brytania, Teacher Academy, Irlandia, Edufuture, Finlandia

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 29960 euro

Kwota dofinansowania: 29960 euro

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 31.12.2020

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023

MOBILNOŚCI

DZIAŁANIA I REZULTATY

Rezultaty projektu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content