LogoSpotted_LowRes

Od roku szkolnego 2019/2020 Zespół Szkół nr 6 wraz z instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Włoch, Grecji i Litwy rozpoczął realizację nowego projektu „School Policies How to Tackle and Detect Fake News” w ramach programu Erasmus+. W dobie internetu i cyfrowych mediów młodzież musi stawić czoło informacjom, które nie zawsze okazują się być prawdziwe. Młodzi ludzie powinni być świadomi zagrożeń płynących z dezinformacji i powinni wykazać wysoki poziom analizy czytanego tekstu. Jednym z priorytetów programu Erasmus+ w 2019 r. jest doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania nowych technologii zarówno wśród uczniów jak i wśród nauczycieli. Podczas projektu partnerzy będą wymieniać się doświadczeniami w wyżej wymienionych obszarach oraz stworzą nowe narzędzia i metody do pracy z uczniami w tym zakresie.

Wizyta robocza w Mediolanie.

W dniach 12-13 grudnia 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w Mediolanie. Przedstawiciele instytucji z Włoch i Hiszpanii przedstawili cały zespół zaangażowany w projekt, wyjaśnili cele projektu, uświadomili jak umiejętnie korzystać z mediów oraz jak umiejętnie identyfikować i radzić sobie z fałszywymi informacjami. Juan Guerrero zapoznał uczestników z internetowym narzędziem, niezbędnym do umiejętnego rozpoznawania „fake news”, weryfikacji źródeł i zrozumienia procesu rozpowszechniania wiadomości.

 

Zespół Szkół nr 6 będzie gościł wszystkich partnerów we Wrocławiu w drugiej połowie czerwca.

 

„ Myślenie krytyczne. Jak chronić się przed dezinformacją”

22 kwietnia 2022 r. Zespół Szkół nr 6 zorganizował konferencję pt. „ Myślenie krytyczne. Jak chronić się przed dezinformacją” we Wrocławskim Instytucie Kultury w ramach projektu „School Policies and how to tackle and detect Fake News”.  Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać wykładów na temat myślenia krytycznego oraz metod walki z fake newsami  oraz zapoznać się z bezpłatną platformą oferującą ćwiczenia dzięki którym uczniowie nauczą się oceny wiarygodności źródeł i weryfikacji  wiadomości znalezionych w sieci oraz dowiedzą się jak ważne jest myślenie krytyczne w walce z dezinformacją.

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content