Nowe perspektywy, nowe wyzwania.”

Cele projektu:

Wzrost mobilności oraz kompetencji językowych  i zawodowych  uczniów technikum umożliwiających konkurowanie na europejskim rynku pracy do czerwca 2024 r.

-Dzięki uczestnictwu w projekcie grupa 15 uczniów będzie miało okazję pracować w międzynarodowym zespole, polepszyć znajomość języka angielskiego, wykorzystać nabyte podczas stażu doświadczenie w realiach polskiego rynku pracy.

-Uczniowie poznają nowe programy księgowe i graficzne, zobaczą jak prowadzona jest działalność gospodarcza oraz strategie marketingowe za granicą. Będą mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowiące doskonałe uzupełnienie podstawy programowej.

-Uczniowie staną się bardziej pewni i zmotywowani do pracy co z pewnością przełoży się na wyniki ich pracy. Będą mieli możliwość sprawdzić w praktyce swoją wiedzę teoretyczną i zdobyć nowe doświadczenia, które w przyszłości wykorzystają w pracy zawodowej. Pracując w firmie zagranicznej będą mogli wykorzystać terminologię branżową oraz poszerzyć słownictwo z danej dziedziny.

Działania w projekcie:

Staże zagraniczne, w których udział weźmie 15 uczniów kształcących się w kierunku technik ekonomista i technik reklamy oraz szkolenia zawodowe dla 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dwutygodniowy staż odbędzie się w Maladze w drugiej połowie kwietnia 2024 r. w firmach hiszpańskich. Nauczyciele wezmą udział w kursie szkoleniowym.

Grupa docelowa: 15 uczniów i 3 nauczycieli

Partner:

EUROMIND PROJECTS SL – międzynarodowe centrum szkoleniowo-edukacyjne specjalizujące się w kompleksowej organizacji praktyk, staży, kursów metodycznych i językowych oraz job shadowing dla młodzieży i nauczycieli z całej Unii Europejskiej. Jako aktywny partner, organizacja wsparła ponad 350 instytucji kształcenia zawodowego w przygotowaniu i realizacji programów mobilności. Z usług Euromind skorzystało na przestrzeni lat ponad 7000 uczniów szkół zawodowych i technicznych, studentów, absolwentów, osób bezrobotnych i pracowników. Baza firm partnerskich jest systematycznie powiększana i obejmuje wiele dużych firm, przyjmujących praktykantów z różnych dziedzin kształcenia zawodowego, w tym marki rozpoznawane na całym świecie. Euromind posiada bardzo dobrze rozwiniętą i wyposażoną bazę noclegową. W ramach partnerstwa firma organizuje wizyty przygotowawcze, aby szkoły mogły sprawdzić infrastrukturę na miejscu.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 41 157,00 EUR

Kwota dofinansowania: 41 157,00 EUR

Wkład Miasta: nie dotyczy

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2023 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2024 r.

Rekrutacja

Przygotowania do stażu

Piętnastu uczniów technikum rozpoczęło przygotowania do stażu w Maladze. Oprócz szlifowania języka angielskiego, uczniowie rozpoczęli zajęcia z języka hiszpańskiego oraz zaznajomili się z kultura hiszpańską. Brali również udział w zajęciach, które pomogły im się dobrze przygotować do wyjazdu i do stażu.

Kulturę oraz tradycję Andaluzji uczniowie będą poznawać na miejscu.

Po powrocie

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content