Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ważne!

Szanowni Państwo,

termin składania wniosków o dofinansowanie wydatków świątecznych mija 05.12.2023 r.

Prosimy je wrzucać do skrzynki w sekretariacie głównym.

Druki do wypełnienia znajdują się na portierni.

Przypominam, że w punkcie 5 wniosku:
a/ wpisujemy dochody brutto uzyskane z wynagrodzenia w Zespole Szkół nr 6 (nie pomniejszamy o pożyczki, kredyty itp.),
b/ wpisujemy dochody innych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
c/ wpisujemy wynagrodzenia z innych miejsc pracy, emeryturę/rentę, 500 plus dla każdego dziecka, alimenty itp. z opisem czego dotyczy każda kwota i sumą na końcu.

Jeżeli ktoś z Państwa płaci alimenty, w uzasadnieniu wniosku proszę o tym napisać, tym samym dochód zostanie pomniejszony o kwotę alimentów.
Proszę wypełnić wniosek we wszystkich obowiązujących punktach, czyli dokonać obliczeń matematycznych i wyliczyć średnią przypadającą na osobę.

Przypominam także, że zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o ZFŚS, aby starać się i otrzymać świadczenie z ZFŚS, w tym dopłatę do wczasów pod gruszą, pracownik musi ujawnić swoją pełną sytuację materialną, życiową i rodzinną.

Jednocześnie informuję, że od 1 stycznia 2024 roku wprowadzony zostanie nowy regulamin ZFŚS w ZS6.

REGULAMIN ZFŚS

Zarządzenie nr 12_2023_2024

 

Marzanna Nowacka-Duda

 

Poniżej znajduje się wykaz aktualnych dokumentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Załącznik nr 1 WNIOSEK ZFŚS

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY

Załącznik nr 3 WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE

Załącznik nr 4 UMOWA

Załącznik nr 5 UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – ZFŚS

Załącznik nr 6 PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI I STOSOWANIA ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE PEŁNIĄC FUNKCJĘ CZŁONKA KOMISJI

Informacja dodatkowa:

 Regulamin ZFŚS został uaktualniony.


Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content