Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ważne!

Szanowni Państwo,

termin składania wniosków o dofinansowanie wydatków świątecznych mija 05.12.2023 r.

Prosimy je wrzucać do skrzynki w sekretariacie głównym.

Druki do wypełnienia znajdują się na portierni.
Istnieje możliwość przesłania wniosku drogą elektroniczną na adres: social@zs6.wroc.pl
Proszę podpisać wniosek, zrobić scan i zaszyfrować plik. Hasło: turkus.

Przypominam, że w punkcie 5 wniosku:
a/ wpisujemy dochody brutto uzyskane z wynagrodzenia w Zespole Szkół nr 6 (nie pomniejszamy o pożyczki, kredyty itp.),
b/ wpisujemy dochody innych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
c/ wpisujemy wynagrodzenia z innych miejsc pracy, emeryturę/rentę, 500 plus dla każdego dziecka, alimenty itp. z opisem czego dotyczy każda kwota i sumą na końcu.

Jeżeli ktoś z Państwa płaci alimenty, w uzasadnieniu wniosku proszę o tym napisać, tym samym dochód zostanie pomniejszony o kwotę alimentów.
Proszę wypełnić wniosek we wszystkich obowiązujących punktach, czyli dokonać obliczeń matematycznych i wyliczyć średnią przypadającą na osobę.

Przypominam także, że zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o ZFŚS, aby starać się i otrzymać świadczenie z ZFŚS, w tym dopłatę do wczasów pod gruszą, pracownik musi ujawnić swoją pełną sytuację materialną, życiową i rodzinną.

Jednocześnie informuję, że od 1 września 2023 roku wprowadzony zostanie nowy regulamin ZFŚS w ZS6.

Marzanna Nowacka-Duda

 

Poniżej znajduje się wykaz aktualnych dokumentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Film instruktażowy jak szyfrować:  

Link do programu 7-zip na Windowsa:

a jeśli to nie działa, to wersja 32-bit: 

Za względu na dane wrażliwe proszę nie przysyłać wniosków bez zaszyfrowania.

 

Informacja dodatkowa:

Kończymy pracę nad uaktualnienie Regulaminu ZFŚS. Niebawem prześlemy go do naszych związków zawodowych.


Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content