Aktualizacja!

 

Matura – maj 2023

Ważne informacje na stronach:

https://cke.gov.pl/ https://oke.wroc.pl/ 

 

 Formuła 2023 dotyczy uczniów klas 4 czteroletniego LOFormuła 2015 dotyczy uczniów klasy 4 czteroletniego Technikum i absolwentów z lat ubiegłych

 

 

 

Pełne kompendium wiedzy- Formuła 2023, znajduje się  na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

Kompendium tworzą materiały dodatkowe  dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzarnin-maturalny-w-forrnule-2023/materialy-dodatkowe/:

 

a)      informatory  o  egzaminie  maturalnym,  które  zawierają  przykładowe  zadania  wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.;

b)      komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków  mniejszości  narodowych,  języka  łemkowskiego,  języka  kaszubskiego,  wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.;

c)        przykładowe arkusze egzaminacyjne;

d)       arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym);

e)       materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.:

– zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących już 12., a docelowo – 15. zagadnień (do końca grudnia 2022 r.) związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;

–      zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem;

–    przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego;

– filmy, scenariusze i prezentacje –          dotyczące z języka polskiego, które można wykorzystać maturalnego w Formule 2023; egzaminu  maturalnego w Formule 2015 również  do  przygotowania  do  egzaminu

f)  zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym;

g)  materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.:

–    elementy analizy statystycznej w biologii;

–    filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

h)  materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.:

–    dwa opracowania dotyczące elektrochemii;

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

i)        materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii;

j)       prezentacja podsumowująca

https://cke.gov.pl/images/ EGZAMIN MATURALNY OD 2015/Komunikaty/20220819

%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

 

 

 

Kompendium wiedzy – Formuła 2015 umieszczone na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/

 

 

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

 

 

https://oke.wroc.pl/

 

 

 

znajdziemy między innymi

 

 

Formuła 2015

Formuła 2023