• „Szkoła kreatywności”

di

Zespół Szkół nr 6 aktywnie działa na polu rozbudzania kreatywności uczniów. W szkole pracują certyfikowani trenerzy kreatywności, którzy prowadzą drużynę biorącą udział w Olimpiadzie Kreatywności „Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni”.
Ponadto w szkole prowadzone są warsztaty kreatywności (obligatoryjne dla wszystkich uczniów LO i Gim.), na których uczestnicy poznają niestandardowe metody rozwiązywania problemów, uczą się radzić z ograniczeniami, zyskuje pewność siebie i wiele innych.

 

  • Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”

szkola-przedsiebiorczosciNasza szkoła uczestniczy w Programie Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i społeczeństwie obywatelskim, umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Program ma na celu:

  1. podniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości w szkołach,
  2. promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły,
  3. promocję programów i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej realizowanych przez szkołę,
  4. kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach.

W tym przypadku szkoła rozumiana jest jako cała społeczność szkolna – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt ma jednak znacznie szerszy zasięg, bowiem zakłada włączenie w działania rodziców uczniów oraz szeroko pojętego środowiska lokalnego, zwłaszcza biznesowego.

  • „Wrocław bez barier”

wroclaw-bez-barier„Celem plebiscytu jest promowanie warunków powszechnej dostępności, integracji w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, a także poprawa atrakcyjności Wrocławia, jako miasta przyjaznego dla wszystkich grup społecznych. Skierowany jest do wszystkich wrocławskich instytucji publicznych i niepublicznych, sektora pozarządowego, przedsiębiorców oraz osób fizycznych zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Wrocław bez barier”” / cyt. www.tuwroclaw.com

Zespół Szkół nr 6 uzyskał Certyfikat w roku 2013

– kategoria „Miejsce dostępne dla wszystkich”,
– wyróżnienie przyznane za integrację społeczną – równy dostęp do edukacji i kultury bez względu na niepełnosprawność uczniów,
– docenienie przez kapitułę innowacyjnego modelu nauczania uczniów pełnosprawnych i z dysfunkcjami.

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content