FE_POWER_poziom_pl-12_rgb

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 biorą udział w projekcie „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, który realizowany jest w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2104-2020 (PO WER).

Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele mogą szkolić się za granicą, zdobywać doświadczenie oraz wprowadzać nowe pomysły na swoich lekcjach.

 

 

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content