Aktualności

Kochani uczniowie,

4 września 2023 spotykamy się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół nr 6.

Uroczysty apel odbędzie się w sali gimnastycznej w następującej kolejności:

 1. na godz. 8.30  zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 103
 2. o godz. 9.30  przygodę z naszą szkołą zaczynają uczniowie klas pierwszych Liceum i Technikum.

Natomiast na  godz. 10.30 zapraszamy uczniów klas 2,3,4 Liceum i 2,3,4,5 Technikum, kierujcie się do waszych sal lekcyjnych.

Życzymy Wam wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

I pamiętajcie : „ Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Zmiana tras tramwajowych i autobusowych – informacje

Od 3 września duże zmiany w komunikacji w całym mieście.
Powstaną dwie nowe linie tramwajowe, a osiem zmieni trasy. W przypadku autobusów nastąpi siedem zmian i przybędą linia. To pierwsza tak duża modyfikacja od 20 lat. Wynika ona z zakończenia dwóch inwestycji: tramwaju przez Popowice oraz trasy autobusowo- tramwajowej (TAT) na Nowy Dwór. Dodatkowo rozpocznie się kilkutygodniowy remont torowiska na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich–Piłsudskiego, co będzie miało wpływ na 5 kolejnych linii.

Nowe inwestycje, nowe torowiska i drogi, zmieniają podejście do kursowania autobusów. Zmiany dotyczą głównie rejonu Nowego Dworu, Kuźnik i Muchoboru Wielkiego oraz częściowo Stabłowic i Oporowa.

ZOBACZ —> Nowe trasy komunikacji miejskiej MPK Wrocław – zmiany od 3 września 2023 (www.wroclaw.pl)

POWODZENIA 🙂

Absolwenci, którzy mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego poprawkowego w sierpniu mają OBOWIĄZEK złożenia „Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym „- zał 7 do 14.07.2023 w sekretariacie uczniowskim.
Druk znajduje się w sekretariacie uczniowskim i na stronie OKE.

Jutro (7 czerwca), o godzinie 10,00 zapraszamy całą społeczność naszej szkoły do udziału w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.

Będziemy czytać w każdym miejscu (w klasie, na korytarzu, w plenerze) swoją lub wypożyczoną książkę w naszej bibliotece.

Prosimy o fotorelacje z akcji.

Udowodnijmy, że jednak lubimy czytać!

Kochani uczniowie, rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy naszej szkolnej społeczności!

Z radością informujemy Was, że biblioteka szkolna w II edycji pozyskała fundusze na zakup książek z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Chciałybyśmy, aby społeczność naszej szkoły miała wpływ na wybór kupowanych książek.

Dlatego w bibliotece i na portierni zostały wystawione „skrzyneczki życzeń”, do których prosimy wrzucać propozycje tytułów, które chcielibyście znaleźć w najbliższym czasie w bibliotece.

Czekamy na Wasze propozycje. Korzystajcie z okazji i wzbogacajcie Waszymi ulubionymi książkami księgozbiór naszej szkolnej biblioteki.

Projekt „Międzykulturowa szkoła”

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Cel projektu:

kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, niezbędnych do samorealizacji, poczucia sprawczości i integracji społecznej dla uczniów/uczennic 30 szkół Gminy Wrocław, w tym dla osób, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Działania w projekcie

 1. Zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
 2. Zajęcia pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
 3. Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczennic i uczniów oraz ich rodziców, w tym dla osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
 4. Wsparcie nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół w zakresie pracy z uczniami i uczennicami migrującymi z Ukrainy
 5. Realizacja form pozaszkolnych o charakterze integracyjnym dla uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi


Grupa docelowa:

 • 30 szkół Gminy Wrocław
 • 915 uczniów/uczennic,
 • 733 nauczycieli/lek
 • rodzice/ opiekunowie prawni

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 4 058 046,12  zł
 • Kwota dofinansowania: 3 736 996,12 zł
 • Wkład własny: 321 050,00 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2023 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte
 • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum
 • Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia
 • Szkoła Podstawowa Nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia
 • Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza
 • Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju
 • Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy
 • Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy
 • Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. Pilota B. Orlińskiego
 • Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki”
 • Liceum Ogólnokształcące nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego
 • Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Bolesława Prusa
 • Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej
 • Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej
 • Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Mjra Piotra Wysockiego
 • Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 17
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Drobnera w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 18
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
 • Szkoła Podstawowa nr 24 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 14
 • Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 21
 • Zespół Szkół nr 2 im. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego
 • Zespół Szkół nr 3
 • Liceum z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX w Zespole Szkół nr 6
 • Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6
 • Zespół Szkół Gastronomicznych

Z radością zapraszamy na Święto Biblioteki w dniu 26 kwietnia  2023 r. (środa).

Będziecie mogli uczestniczyć we wszystkich atrakcjach przygotowanych z okazji święta.

W tym roku korzystamy z możliwości połączenia języka angielskiego, klasycznej łaciny (w sentencjach) oraz umiejętności informatycznych naszych Czytelników.

Przygotowaliśmy także quiz na temat wiedzy o książce i bibliotece, oczywiście ze słodkimi nagrodami.

Czytelnicy, którzy zdobędą dużą ilość punktów, będą mogli je zamienić na oceny za aktywność z j. angielskiego.

Zapraszamy!

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content