FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

logo-dobry-staz-lepsze-jutro

 

„Dobry staż lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych” to projekt, który będzie realizowany w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów wrocławskich szkół kształcących w zawodzie, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 –  Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb,rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Lider projektu: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Partner: Gmina Wrocław

 

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:

  1. Płatne praktyki i staże zawodowe. Uczeń realizuje 150 godzin praktyki/stażu. W naszej szkole zadanie przewidziane jest dla 12 uczniów (7 uczniów w roku szkolnym 2019/2020 i 5 uczniów w roku szkolnym 2020/2021.
  2. Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych  przez okres 10 miesięcy, dla 4  uczniów ( po 2 w każdym roku szkolnym).
  3. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Link do strony projektu: Dobry staż lepsze jutro

ARTYKUŁY:

 

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content