FE_POWER_poziom_pl

„Uczeń autystyczny w szkole podstawowej” to projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“.

Cele projektu: wzrost mobilności nauczycieli ZS6, rozwój kompetencji językowych i zawodowych.

Działania w projekcie:  Grupa 16 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach dotyczących metod pracy z uczniem ze spektrum autyzmu oraz w szkoleniu pokazującym jak wykorzystać sztukę w pracy z uczniami (arteterapia). Pięciu nauczycieli języka angielskiego wyjedzie na kurs metodyczny. Po powrocie każdy uczestnik podzielić się nową wiedzą z zespołem językowym, opracuje materiały, które następnie będą wdrażane na lekcjach.

Grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy

Realizator projektu: Zespół Szkół nr 6

Partnerzy: York Associates, Wielka Brytania, Lake School of English, Wielka Brytania, Shipcon-Barcelona, Hiszpania, Polaris Formazione, Włochy, Europass, Włochy

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 158 113,15 zł
Kwota dofinansowania:  158 113,15 zł

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2017.09.01
Termin zakończenia realizacji projektu: 2019.08.31

 

 MOBILNOŚCI 

 

DZIAŁANIA

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content