Aktualności

Aktualności, Ogólne

W ramach programu „Laboratoria przyszłości” realizowane będą zajęcia SUPER MULTI-INFORMATYK w Szkole Podstawowej Nr 103.

 

czek sp103 labolatoria przyszłości

 

Zajęcia adresowane są dla dzieci ze szkoły podstawowej.
Tematyka zajęć:

 • Obsługa drukarki 3d
 • Projektowanie obiektów 3d oraz ich druk
 • Obsługa urządzeń multimedialnych – kamera
 • Podstawy wideofilmowania
 • Obróbka materiału cyfrowego
 • Publikacja materiału cyfrowego
 • Budowa komputerów
 • Serwis komputerów
 • Podstawy obsługi komputerów
 • Sztuka składania komputerów stacjonarnych
 • Serwis systemów operacyjnych

W ramach dotacji zostały zakupione następujące pomoce

 • 2 kamery cyfrowe
 • Statywy
 • Mikrofony
 • System nagłośnienia
 • Kamera sportowa
 • Narzędzia do serwisu komputerowego
 • Lutownice
 • Drukarka 3d wraz z zamiennikami.
 • Laptop do obsługi drukarki

Wszystkie w/w pomoce znajdą zastosowanie w projekcie oraz w ramach lekcji informatyki.

 

labolatoria przysszłości informacja sp103

 

Aktualności

Drodzy ósmoklasiści, rodzice i opiekunowie – cała społeczność Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu – Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, uczniowie, obsługa – z niecierpliwością czeka na Was i na nowy rok szkolny. We wrześniu 2022 r. rozpoczniemy wspólną przygodę, która dla uczniów Liceum potrwa 4, a dla uczniów Technikum 5 lat.

Dokonując wyboru szkoły ponadpodstawowej należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Ważny jest dojazd do szkoły, miejsce placówki w rankingach, zdawalność egzaminów zewnętrznych…, ale czy to są te najważniejsze i jedyne kryteria? Co z atmosferą przyjaźni, uśmiechem nauczycieli, wsparciem emocjonalnym w trudnych chwilach?

Naszym zdaniem nie trzeba z niczego rezygnować. Można te wszystkie kryteria połączyć. W ZS6 mamy ogromne doświadczenie w pracy z uczniami bardzo zdolnymi i takimi, którzy wymagają dodatkowego wsparcia. W opiniach naszych absolwentów często pojawia się określenie, że jesteśmy szkołą, w której można się spotkać z życzliwością. Jesteśmy z tego bardzo dumni.

Jednak poza otwartością, akceptacją i zrozumieniem, szczególnie mocno stawiamy na dobrą, praktyczną edukację. Nasi nauczyciele to w większości egzaminatorzy egzaminów maturalnych i zawodowych. Nasza kadra to ludzie poszukujący, dlatego na stałe współpracujemy z ośrodkami edukacyjnymi m. in. we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Są wśród nas tutorzy, coachowie, trenerzy i mentorzy, a ostatnio także trenerzy myślenia krytycznego.

W ZS6 nie boimy się wyzwań!

Jako:
- szkoła innowacji i kreatywności,
- miejsce bez barier,
- szkoła z życiem,
- szkoła przedsiębiorczości,
jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych uczniów i poprowadzenia Was w dorosłość!

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące profile klas:

 

Liceum Ogólnokształcące nr XXX:

 

* Klasy 1 LA i 1 LB – profil teatralny (klasa rozwoju artystycznego)

010101

To doskonała propozycja dla tych absolwentów klas ósmych, którzy od szkoły oczekują nie tylko przekazywania wiedzy i umiejętności,  ale przede wszystkim rozwijania pasji i zainteresowań artystycznych. W ZS6 wierzymy, że sztuka jest nie tylko formą ekspresji, ale także sposobem na oswojenie nieśmiałości. Uczniowie tego profilu uczestniczą w warsztatach teatralnych, filmowych, tanecznych i zajęciach plastycznych na terenie szkoły oraz w innych placówkach kultury. Podczas warsztatów młodzież ćwiczy ruch sceniczny i dykcję oraz poznaje wszystkie etapy tworzenia spektaklu. Chętni mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach szkolnego koła teatralnego, a także występować w przeglądach i festiwalach artystycznych.

* Klasy 1 LC i 1 LD – profil biznesowy

0303

To propozycja dla uczniów, którzy nabywając wiedzę  ogólną są zainteresowani odkrywaniem i wzmacnianiem mocnych stron, zainteresowań, talentów oraz przygotowaniem do aktywnego wchodzenia w środowisko biznesowe, decydowania o sobie i wytyczania własnej ścieżki rozwoju.

Absolwent tego profilu będzie miał wiedzę na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz umiejętność radzenia sobie w świecie biznesu.

Profil ten przygotowuje do podjęcia nauki na następujących kierunkach: bankowość, ekonomia, turystyka, geodezja, ochrona środowiska, geografia, socjologia, zarządzanie i marketing, politologia, psychologia, socjologia i wiele innych.

W trakcie kształcenia uczeń:

- rozwija europejskie kompetencje kluczowe zawarte w podstawie programowej,
- korzysta z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych,
- poszerza znajomość języka obcego o elementy biznesu,
- ma możliwość korzystania ze spotkań z tutorami i coachem kariery,
- bierze udział w konkursach przedmiotowych, projektach edukacyjnych, programach szkolnych i ogólnopolskich dotyczących przedsiębiorczości,
- uczestniczy w redagowaniu szkolnej strony internetowej i mediów społecznościowych,
- ma możliwość uczestnictwa w wykładach na wyższych uczelniach ekonomicznych,
- przygotowuje się do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w świecie ciągłych zmian.

* Klasa 1 LE – profil społeczny

 02

Profil ten proponujemy tym absolwentom klas ósmych, którzy w przyszłości chcieliby studiować psychologię, socjologię lub inne kierunki społeczne.

Technikum nr 14

 

* Klasa 1 TE – Technik ekonomista

04

Zawód przeznaczony dla tych, którzy interesują się szeroko pojętą ekonomią. Szkoła od lat współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym i wyższą Szkołą Bankową, a nasi uczniowie odbywają staże i praktyki w wielu instytucjach finansowych i urzędach.

Technikum nr 14 jest partnerem dla:
- Internationaler Bund (Niemcy),
- Tellus Group (Wielka Brytania),
instytucji, które zajmują się organizowaniem zagranicznych staży zawodowych dla uczniów w ramach programu Erasmus+.

Warto wiedzieć, że techników ekonomistów zatrudniają m. in.:

- urzędy administracji publicznej,
- banki i instytucje finansowe,
- jednostki i zakłady budżetowe,
- instytucje ubezpieczeniowe,
- urzędy jednostek samorządu terytorialnego,
- i wiele innych.


* Klasy 1 TR A – 1 TR B – Technikum reklamy

05

Ten zawód wybierają uczniowie, którzy chcą poznać i zrozumieć mechanizmy rządzące reklamą – powstawanie, funkcję i oddziaływanie na odbiorcę. Kandydaci do nauki w tym zawodzie powinni interesować się marketingiem i nowymi mediami. W trakcie trwania nauki uczniowie będą tworzyć m. in. liczne przekazy reklamowe (logo, hasła, ulotki, strony internetowe i wiele innych).

W ramach tej specjalności na stałe współpracujemy z agencjami reklamowymi, co pozwala w praktyce poznawać tę branżę.

Technicy reklamy mogą liczyć na zatrudnienie m. in.:

- w agencjach reklamy,
- redakcjach,
- domach mediowych,
- działach promocji firm,
- i wielu innych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (liceum i technikum) należy wydrukować i złożyć w Sekretariacie uczniowskim.
Kontakt do sekretariatu:
tel. 71 798 69 11, wew. 104

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 10 marca 2022 r.

Ś. P.

Danuty Cmiel

wieloletniego wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 100 i Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu,

nauczyciela języka polskiego i wychowawcy wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

Człowieka o wielkim sercu i umyśle, osoby zasłużonej dla wrocławskiej oświaty, oddanej pracy i życzliwej ludziom.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia składa dyrektor i cała społeczność Zespołu Szkól nr 6 we Wrocławiu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 16.03.2022 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim.

    powrót    

Do przedstawienia tematów zawierających wiele teorii i definicji polecam wykorzystać aplikację online Prezi (prezi.com). Prezi wykorzystuje pośrednictwo zoom (ZUI), który umożliwia użytkownikom powiększanie i pomniejszanie ich prezentacji oraz na wyświetlanie i poruszanie się pomiędzy slajdami. Robi to niesamowite wrażenie i urozmaica wykład. Lekcję można podzielić na kilka etapów, sterując samodzielnie prezentacją i wprowadzić pomiędzy te części pytania, zadania, przezanczyc czas na robienie notatek przez uczniów.

Poniżej przykład lekcji z informatyki – zagadnienie praw autorskich i majątkowych. Na początku intrygujące pytanie dotyczące znanej bajki i wątek autentyczności autorstwa tej opowieści.

01

Quizizz – aplikacja, dzięki której poprowadzisz lekcje w sposób zaplanowany i aktywny dla ucznia. Quizizz jest platformą internetową dającą możliwość również tworzenia własnych quizów oraz korzystania z już istniejących. Można zatem tworzyć sprawdziany, kartkówki, ale i całe jednostki lekcyjne. Na materiale filmowych, nagranym dzięki aplikacji apowersoft (www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder), pokazuję podstawowe zalety aplikacji od strony nauczyciela jak i ucznia. Lekcja z przedmiotu Podstawy reklamy klasa 2TR.

https://quizizz.com/admin/presentation/615dcafede1474001eaa6721

Lekcja otwarta

lekcja_otwarta_zawodowa

Podstawy Python
>>>  LEKCJA INFORMATYKI .pdf 

Grupa docelowa, target, persona
>>>  LEKCJA ZAWODOWA .pdf  

Aktualności

Przypominamy, że do 25.02.2022 r. zgodnie z harmonogramem obowiązków maturzystów należy sprawdzić poprawność i  podpisać (sekretariat uczniowski ZS6) listy wygenerowane z sytemu OKE, zawierające dane osobowe, wybory maturalne oraz dostosowania na egzaminie maturalnym.

Osoby przebywające na kwarantannie, izolacji lub które mają utrudniony dojazd do szkoły, proszone są o kontakt telefoniczny ze szkołą – sekretariat uczniowski.

    powrót    

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_01

Wycieczka zawodowa do małej, ale bardzo prestiżowej drukarni Intercard. Dla tego zespołu nie straszny skomplikowany proces druku a następnie tłoczenia, perforacje, termodruk czy inne ozdobne uszlachetnienia papieru. Piękne podziękowania dla Pani Katarzyny i Pana Andrzeja za przyjęcie i opowiedzenie o tajnikach druku offsetowego.

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_02

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_03

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_04

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_05

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_06

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_07

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_08

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_09

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_12

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_13

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_10

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_11

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_14

2021_klasa1TR_wizyta_w_drukarni_1TR_15

 

    powrót    

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_01

20 października wyprawa klasy 1TR w malownicze miejsce Wrocławia – Roosvelta i Jedności Narodowej. Kolorowe murale a na nich ryby, błękit oceanów, rajski ogród, psy i koty, dinozaury i nie sposób wymienić, co jeszcze tam zobaczyliśmy.

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_02

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_03

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_04

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_05

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_06

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_07

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_08

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_09

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_10

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_11

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_12

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_13

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_14

2021_klasa1TR_roosvelta1TR_15