Szkoła-w-Mieście

Projekt „Szkoła w mieście” zakłada udział uczniów wrocławskich szkół w zajęciach prowadzonych w różnych instytucjach kulturalnych stolicy Dolnego Śląska, na uczelniach oraz w centrach edukacyjnych (muzea, teatry, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, ZOO, Hydropolis, Aquapark, biblioteki).

Projekt ma na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół wrocławskich, wzrost uczestnictwa w kulturze oraz podniesienie jakości nauczania. Zajęcia  lekcyjne są realizowane na szeroką skalę w różnych instytucjach  w przestrzeni miejskiej w celu uatrakcyjnienia realizacji podstawy programowej z wybranych przedmiotów: np. język polski, matematyka, zajęcia teatralne, fizyka, chemia, biologia, wychowanie fizyczne.

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content