MATURA 2023 -EGZAMINY POPRAWKOWE

Absolwenci, którzy mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego poprawkowego w sierpniu mają OBOWIĄZEK złożenia „Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym „- zał 7 do 14.07.2023 w sekretariacie uczniowskim.
Druk znajduje się w sekretariacie uczniowskim i na stronie OKE.

Udostępnij to
Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content