Projekty

Projekt „Międzykulturowa szkoła”

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Cel projektu:

kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, niezbędnych do samorealizacji, poczucia sprawczości i integracji społecznej dla uczniów/uczennic 30 szkół Gminy Wrocław, w tym dla osób, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Działania w projekcie

 1. Zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
 2. Zajęcia pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
 3. Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczennic i uczniów oraz ich rodziców, w tym dla osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
 4. Wsparcie nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół w zakresie pracy z uczniami i uczennicami migrującymi z Ukrainy
 5. Realizacja form pozaszkolnych o charakterze integracyjnym dla uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi


Grupa docelowa:

 • 30 szkół Gminy Wrocław
 • 915 uczniów/uczennic,
 • 733 nauczycieli/lek
 • rodzice/ opiekunowie prawni

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 4 058 046,12  zł
 • Kwota dofinansowania: 3 736 996,12 zł
 • Wkład własny: 321 050,00 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2023 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte
 • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum
 • Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia
 • Szkoła Podstawowa Nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia
 • Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza
 • Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju
 • Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy
 • Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy
 • Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. Pilota B. Orlińskiego
 • Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki”
 • Liceum Ogólnokształcące nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego
 • Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Bolesława Prusa
 • Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej
 • Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej
 • Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Mjra Piotra Wysockiego
 • Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 17
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Drobnera w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 18
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
 • Szkoła Podstawowa nr 24 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 14
 • Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 21
 • Zespół Szkół nr 2 im. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego
 • Zespół Szkół nr 3
 • Liceum z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX w Zespole Szkół nr 6
 • Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6
 • Zespół Szkół Gastronomicznych
Projekty

Szkoła-w-Mieście

SZKOŁA W MIEŚCIE

Projekt „Szkoła w mieście” zakłada udział uczniów wrocławskich szkół w zajęciach prowadzonych w różnych instytucjach kulturalnych stolicy Dolnego Śląska, na uczelniach oraz w centrach edukacyjnych (muzea, teatry, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, Humanitarium, ZOO, Hydropolis, Aquapark, biblioteki). 

Projekt ma na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół wrocławskich, wzrost uczestnictwa w kulturze oraz podniesienie jakości nauczania.Zajęcia  lekcyjne są realizowane na szeroką skalę w różnych instytucjach  w przestrzeni miejskiej w celu uatrakcyjnienia realizacji podstawy programowej z wybranych przedmiotów: np. język polski, matematyka, zajęcia teatralne, fizyka, chemia, biologia, wychowanie fizyczne.

W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu interesujących zajęciach edukacyjnych:

 • ·         Muzeum Miejskie Wrocławia – lekcja muzealna
 • ·         Centrum Sportowe Hasta La Vista – nauka gry w squasha
 • ·         Stowarzyszenie Mikrofonia – Sekrety udanych wystąpień
 • ·         Akademia Juniora – warsztaty kulinarne
 • ·         Ogród Botaniczny
 • ·         ZOO
 • ·         Hydropolis
 • ·         Czekoladziarnia
 • ·         Słodkie Czary Mary
 • ·         Synagoga
 • ·         Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
 • ·         Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA (warsztaty grafiki, filcowania, decoupage’u)
 • ·         „Adaptacja filmowa 5D”
Projekty

DI_Logo_Full_Color_CMYK (3) (1)

W Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu od kilku lat działają drużyny, które z wielką radością biorą udział w Olimpiadzie Kreatywności.

Wszystkie szczegóły dotyczące tego niezwykłego wydarzenia można śledzić na stronie

Projekty

Comenius – jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu).

Więcej…

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content