Oferta ZS6 w roku szkolnym 2014/2015

Liceum nr XXX

Profil Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmiot uzupełniający Punkty
rekrutacyjne
Przydatne cechy
1 LA – profil teatralno – filmowy (klasa rozwoju artystycznego)(integracyjna*) Język polski, Język angielski, Historia Język angielski, Język niemiecki, dodatkowo – nauka języka miganego Przyroda, Zajęcia artystyczne Język polski, jezyk angielski Matematyka, Historia wrażliwość, otwarcie na sztukę, komunikatywność, kreatywność
1 LB –profil dziennikarstwo i PR (Public relations) (integracyjna*) Język polski, Język angielski, Geografia Język angielski, Język niemieckidodatkowo – nauka języka miganego Historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce Język polski, Matematyka, Geografia Język angielski ciekawość świata, komunikatywność, dociekliwość, „lekkie pióro”.

* Klasa integracyjna – klasa licząca maksymalnie 20 uczniów w tym od 3-5 uczniów z dysfunkcjami.

Technikum nr 14

Kierunek

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmiot uzupełniający

Punkty rekrutacyjne

Przydatne cechy

1 TA – technik ekonomista
(integracyjna*)
Język angielski, Geografia Język angielski, Język niemieckidodatkowo – nauka języka miganego Historia i społeczeństwo Język polski, Język angielski
Geografia Matematyka
zainteresowania ekonomiczne, biznesowe, ciekawość i wrażliwość społeczna.

* Klasa integracyjna – klasa licząca maksymalnie 20 uczniów w tym od 3-5 uczniów z dysfunkcjami.

Gimnazjum nr 54

Klasa Języki obce Dodatkowe godziny
w planie lekcji
1 GA*
– klasa o nachyleniu artystycznym(teatr/film)
Język angielski, Język niemiecki,możliwość nauki języka miganego matematyka,warsztaty kreatywności
1 GB*
– klasa o nachyleniu artystycznym(teatr/film)
Język angielski, Język niemiecki,możliwość nauki języka miganego matematyka,warsztaty kreatywności
1 GC*
– klasa o nachyleniu dziennikarskim
Język angielski, Język niemiecki,możliwość nauki języka miganego matematyka,warsztaty kreatywności

* Klasy integracyjne –  w klasie uczy się od 3 do 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Udostępnij to
Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content