Aktualności

Aktualności

W Zespole Szkół nr 6 nieustająco poszukujemy nowych kierunków rozwoju. Planując pracę czerpiemy nie tylko z najlepszych wzorców edukacyjnych, ale też odwołujemy się do świata biznesu. Kapitał społeczny, to największa wartość naszej szkoły. Najważniejsze plany i kierunki zmian prezentujemy na poniższych grafikach.

Puzzle-2 Suwaki

Aktualności, Dla kandydatów

Drodzy ósmoklasiści, rodzice i opiekunowie – cała społeczność Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu – Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, uczniowie, obsługa – z niecierpliwością czeka na Was i na nowy rok szkolny. We wrześniu 2024 r. rozpoczniemy wspólną przygodę, która dla uczniów Liceum potrwa 4, a dla uczniów Technikum 5 lat.

Dokonując wyboru szkoły ponadpodstawowej należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Ważny jest dojazd do szkoły, miejsce placówki w rankingach, zdawalność egzaminów zewnętrznych…, ale czy to są te najważniejsze i jedyne kryteria? Co z atmosferą przyjaźni, uśmiechem nauczycieli, wsparciem emocjonalnym w trudnych chwilach?

Naszym zdaniem nie trzeba z niczego rezygnować. Można te wszystkie kryteria połączyć. W ZS6 mamy ogromne doświadczenie w pracy z uczniami bardzo zdolnymi i takimi, którzy wymagają dodatkowego wsparcia. W opiniach naszych absolwentów często pojawia się określenie, że jesteśmy szkołą, w której można się spotkać z życzliwością. Jesteśmy z tego bardzo dumni.

Jednak poza otwartością, akceptacją i zrozumieniem, szczególnie mocno stawiamy na dobrą, praktyczną edukację. Nasi nauczyciele to w większości egzaminatorzy egzaminów maturalnych i zawodowych. Nasza kadra to ludzie poszukujący, dlatego na stałe współpracujemy z ośrodkami edukacyjnymi m. in. we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Są wśród nas tutorzy, coachowie, trenerzy i mentorzy, a ostatnio także trenerzy myślenia krytycznego.

W ZS6 nie boimy się wyzwań!

Jako:
– szkoła innowacji i kreatywności,
– miejsce bez barier,
– szkoła z życiem,
– szkoła przedsiębiorczości,
jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych uczniów i poprowadzenia Was w dorosłość!

Prosimy kliknąć w  link do rekrutacji:

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-public/?_gl=1*46ftjq*_ga*NDU1MTA5MDQyLjE2ODAwNjU5Mzk.*_ga_WG9FCLZLRJ*MTcxMjkxNzI1OC4yODAuMS4xNzEyOTE3

W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy następujące profile klas:

 

Liceum Ogólnokształcące nr XXX:

* Klasy 1 LA  – profil teatralny (klasa rozwoju artystycznego)

To doskonała propozycja dla tych absolwentów klas ósmych, którzy od szkoły oczekują nie tylko przekazywania wiedzy i umiejętności,  ale przede wszystkim rozwijania pasji i zainteresowań artystycznych. W ZS6 wierzymy, że sztuka jest nie tylko formą ekspresji, ale także sposobem na oswojenie nieśmiałości. Uczniowie tego profilu uczestniczą w warsztatach teatralnych, filmowych, tanecznych i zajęciach plastycznych na terenie szkoły oraz w innych placówkach kultury. Podczas warsztatów młodzież ćwiczy ruch sceniczny i dykcję oraz poznaje wszystkie etapy tworzenia spektaklu. Chętni mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach szkolnego koła teatralnego, a także występować w przeglądach i festiwalach artystycznych.

* Klasy 1 LB  – profil biznesowy

To propozycja dla uczniów, którzy nabywając wiedzę  ogólną są zainteresowani odkrywaniem i wzmacnianiem mocnych stron, zainteresowań, talentów oraz przygotowaniem do aktywnego wchodzenia w środowisko biznesowe, decydowania o sobie i wytyczania własnej ścieżki rozwoju.

Absolwent tego profilu będzie miał wiedzę na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz umiejętność radzenia sobie w świecie biznesu.

Profil ten przygotowuje do podjęcia nauki na następujących kierunkach: bankowość, ekonomia, turystyka, geodezja, ochrona środowiska, geografia, socjologia, zarządzanie i marketing, politologia, psychologia, socjologia i wiele innych.

W trakcie kształcenia uczeń:

– rozwija europejskie kompetencje kluczowe zawarte w podstawie programowej,
– korzysta z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych,
– poszerza znajomość języka obcego o elementy biznesu,
– ma możliwość korzystania ze spotkań z tutorami i coachem kariery,
– bierze udział w konkursach przedmiotowych, projektach edukacyjnych, programach szkolnych i ogólnopolskich dotyczących przedsiębiorczości,
– uczestniczy w redagowaniu szkolnej strony internetowej i mediów społecznościowych,
– ma możliwość uczestnictwa w wykładach na wyższych uczelniach ekonomicznych,
– przygotowuje się do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w świecie ciągłych zmian.

* Klasa 1 LC – profil społeczny

Profil ten proponujemy tym absolwentom klas ósmych, którzy w przyszłości chcieliby studiować psychologię, socjologię lub inne kierunki społeczne.

Technikum nr 14

* Klasa 1 TE – Technik ekonomista

Zawód przeznaczony dla tych, którzy interesują się szeroko pojętą ekonomią. Szkoła od lat współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym i wyższą Szkołą Bankową, a nasi uczniowie odbywają staże i praktyki w wielu instytucjach finansowych i urzędach.

Technikum nr 14 jest partnerem dla:
– Internationaler Bund (Niemcy),
– Tellus Group (Wielka Brytania),
instytucji, które zajmują się organizowaniem zagranicznych staży zawodowych dla uczniów w ramach programu Erasmus+.

Warto wiedzieć, że techników ekonomistów zatrudniają m. in.:

– urzędy administracji publicznej,
– banki i instytucje finansowe,
– jednostki i zakłady budżetowe,
– instytucje ubezpieczeniowe,
– urzędy jednostek samorządu terytorialnego,
– i wiele innych.


* Klasy 1 TR A  – Technikum reklamy

Ten zawód wybierają uczniowie, którzy chcą poznać i zrozumieć mechanizmy rządzące reklamą – powstawanie, funkcję i oddziaływanie na odbiorcę. Kandydaci do nauki w tym zawodzie powinni interesować się marketingiem i nowymi mediami. W trakcie trwania nauki uczniowie będą tworzyć m. in. liczne przekazy reklamowe (logo, hasła, ulotki, strony internetowe i wiele innych).

W ramach tej specjalności na stałe współpracujemy z agencjami reklamowymi, co pozwala w praktyce poznawać tę branżę.

Technicy reklamy mogą liczyć na zatrudnienie m. in.:

– w agencjach reklamy,
– redakcjach,
– domach mediowych,
– działach promocji firm,
– i wielu innych.

Kontakt do sekretariatu:
tel. 71 798 69 11, wew. 104

Aktualności, Ogólne

W ramach programu „Laboratoria przyszłości” realizowane będą zajęcia SUPER MULTI-INFORMATYK w Szkole Podstawowej Nr 103.

 

czek sp103 labolatoria przyszłości

 

Zajęcia adresowane są dla dzieci ze szkoły podstawowej.
Tematyka zajęć:

 • Obsługa drukarki 3d
 • Projektowanie obiektów 3d oraz ich druk
 • Obsługa urządzeń multimedialnych – kamera
 • Podstawy wideofilmowania
 • Obróbka materiału cyfrowego
 • Publikacja materiału cyfrowego
 • Budowa komputerów
 • Serwis komputerów
 • Podstawy obsługi komputerów
 • Sztuka składania komputerów stacjonarnych
 • Serwis systemów operacyjnych

W ramach dotacji zostały zakupione następujące pomoce

 • 2 kamery cyfrowe
 • Statywy
 • Mikrofony
 • System nagłośnienia
 • Kamera sportowa
 • Narzędzia do serwisu komputerowego
 • Lutownice
 • Drukarka 3d wraz z zamiennikami.
 • Laptop do obsługi drukarki

Wszystkie w/w pomoce znajdą zastosowanie w projekcie oraz w ramach lekcji informatyki.

 

labolatoria przysszłości informacja sp103

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 10 marca 2022 r.

Ś. P.

Danuty Cmiel

wieloletniego wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 100 i Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu,

nauczyciela języka polskiego i wychowawcy wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

Człowieka o wielkim sercu i umyśle, osoby zasłużonej dla wrocławskiej oświaty, oddanej pracy i życzliwej ludziom.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia składa dyrektor i cała społeczność Zespołu Szkól nr 6 we Wrocławiu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 16.03.2022 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim.

Aktualności

Przypominamy, że do 25.02.2022 r. zgodnie z harmonogramem obowiązków maturzystów należy sprawdzić poprawność i  podpisać (sekretariat uczniowski ZS6) listy wygenerowane z sytemu OKE, zawierające dane osobowe, wybory maturalne oraz dostosowania na egzaminie maturalnym.

Osoby przebywające na kwarantannie, izolacji lub które mają utrudniony dojazd do szkoły, proszone są o kontakt telefoniczny ze szkołą – sekretariat uczniowski.

Aktualności

5dbae429f0ced_o_largeZ ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Jerzy Klusek — wieloletni nauczyciel języka polskiego w naszej szkole, a wcześniej m.in. Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Był to pedagog bez reszty zaangażowany w pracę z uczniami, którzy zawsze darzyli go wielkim szacunkiem. Jego dwie pasje, literatura i sport, sprawiały, że był niezrównanym rozmówcą.
Zawsze uśmiechnięty, energiczny, gotowy, by nieść pomoc innym. W ostatnich latach swojej pracy skupił się na uczeniu i wspieraniu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” (Wisława Szymborska).
Nauczycielu, Kolego, Przyjacielu… Będziesz na zawsze w naszej pamięci.

Kondolencje najbliższym Jerzego Kluska składa Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu wraz z całą społecznością.

Informacje o pogrzebie zamieścimy w kolejnej wiadomości.

Aktualności

Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pozostali członkowie naszej szkolnej społeczności!

Z radością informujemy, że biblioteka szkolna w II. edycji pozyskała fundusze na zakup książek z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”Chciałybyśmy, aby społeczność naszej szkoły miała wpływ na wybór kupowanych książek. Dlatego w bibliotece i na portierni zostały wystawione „skrzyneczki życzeń”, do których prosimy wrzucać propozycje tytułów, które chcielibyście znaleźć w najbliższym czasie w bibliotece.
Czekamy na Wasze propozycje.

Korzystajcie z okazji i wzbogacajcie Waszymi ulubionymi książkami księgozbiór naszej szkolnej biblioteki.

Nauczyciele bibliotekarze

 

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 będzie miało miejsce 1 września 2021 r. zgodnie z poniższym harmonogramem

 

Klasy Godzina Miejsce* Uwagi
2 LO i 2 T 8:00 Klasy Spotkanie
z wychowawcami
3 LO i 3 T 9:00 Klasy Spotkanie z wychowawcami
1 LO i 1 T 10:00 Klasy Spotkanie z wychowawcami i dyrekcją
4 -8 SP 11:00 Klasy Spotkanie z wychowawcami i dyrekcją

*Informacja o przydzielonych klasach będzie umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły.

Ze względu na specjalne środki ostrożności, związane z zagrożeniem Covid-19, do szkoły trzeba przyjść w maseczkach i przy drzwiach wejściowych zdezynfekować ręce. Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych osób.

Do zobaczenia 🙂

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Skip to content